KOMPETENCJE SPOŁECZNE

kliknij właściwy kolor

KOMPETENCJE POZNAWCZE

kliknij właściwy kolor

KOMPETENCJE OSOBISTE

kliknij właściwy kolor

 

Przykłady kompetencji bazowych: kliknij właściwy kolor przycisku w każdym ze stwierdzeń.

negocjowanie, mediowanie

pewność siebie

gotowość do uczenia się

empatia

posiadanie i rozwijanie zainteresowań

sumienność

asertywność

rozwiązywanie problemów

elastyczność myślenia

budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem

kreatywność

podejmowanie inicjatywy

radzenie sobie ze stresem

wytrwałość

współdziałanie w osiąganiu celów

zaangażowanie

budowanie pozytywnych relacji z osobami starszymi

podejmowanie decyzji

 

Witaj w grze edukacyjnej.

Zapraszamy do poznania przykładów kompetencji bazowych.

Gra1 logo projektu