Rejestracja działalności

 

 

 

Rejestracja płatnika VAT

 

 

 

Wybór szczególnej formy opodatkowania

 

Konto bankowe

 

 

 

Ubezpieczenia społeczne

 

ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Dopasuj właściwy kolor przycisku do każdego z tekstów.

Ze strony ePUAP.gov.pl pobieramy formularz CEIDG-1, który zgłasza naszą firmę do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ZUS/KRUS, urzędu skarbowego i urzędu statystycznego. Formularz wysyłamy elektronicznie lub składamy w urzędzie gminy.

Należy złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz VAT-R, najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem sprzedaży towarów i usług objętych podatkiem VAT. Formularz można też dołączyć do wniosku CEIDG-1 w momencie rejestracji firmy. Obowiązek potwierdzenia rejestracji jako podatnik VAT został zniesiony od początku 2015 roku, co oznacza, że nie trzeba już wnosić opłaty w wysokości 170 zł za dokonanie rejestracji za pomocą formularza VAT-R.

Na formularzu CEIDG-1 określamy formę opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa) oraz sposób prowadzenia rachunkowości.

Wybrany bank: wniosek o otwarcie rachunku z załączonym dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej lub spółki prawa handlowego, założenie konta bankowego jest niezbędne m.in. dla płatników VAT.

Zgłoszenie do ZUS-u ubezpieczonych pracowników (siedem dni od daty zatrudnienia). Zdalne – jeśli mamy kwalifikowany e-podpis.

 

Witaj w grze edukacyjnej.

Zakładamy działalność gospodarczą

Gra3 logo projektu